Ifjúsági fórumok

A NATO-évfordulók (az Észak-atlanti Szerződés megalakulása 60., Magyarország NATO-tagsága 10. és EU-tagságunk 5. évfordulója) alakalmából – a Külügyminisztérium és a Zrínyi Kht. támogatásával – kétfordulós országos vetélkedőt szerveztünk 2009 tavaszán a középiskolák számára. A Stefánia Palotában megrendezett döntőbe bejutott hat csapat egy jó hangulatú multimédiás vetélkedőn vett részt, amely során a komoly elméleti kérdések mellett számot kellett adniuk művészeti, hadtörténeti, zenei stb. és ügyességi képességeikről is. Győzött a mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium csapata.

A vetélkedőn részt vett csapatok meghívást kaptak a Parlamentben NATO-tagságunk 10. évfordulója tiszteletére rendezett nemzetközi konferenciára (2009. március 12.). A döntőbe bejutott csapatok, felkészítő tanáraik és iskolaigazgatóik pedig meghívást kaptak a külügyminiszter (Göncz Kinga) és honvédelmi miniszter (Szekeres Imre) fogadásaira.

Ifjúsági fórumok (előadások és vetélkedők) megtartását tervezi a TIT HABE Ifjúsági Tagozat BIZTONSÁG – HONVÉDELEM – HAZAFISÁG címmel középiskolás diákok és a felsőoktatás hallgatói körében (EFOTT).

Ifjúsági fórum


2013. február és május között a TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Közhasznú Egyesület (TIT HABE) – a Külügyminisztérium pályázati támogatásával, a HM és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közreműködésével – ifjúsági fórumokat szervezett középiskolás diákok számára A NATO EGY VÁLTOZÓ VILÁGBAN címmel. A meghirdetett ifjúsági fórumok alapvető célja volt: hozzájárulni a fiatalok nemzetközi és NATO-ismereteinek bővítéséhez, külpolitikai gondolkodásuk fejlesztéséhez, hazánk sokoldalú diplomáciai tevékenységének, nemzetközi szerepvállalása sokirányúságának, szövetségesi és egyéb nemzetközi szervezetekben vállalt kötelezettségei teljesítése fontosságának a megértéséhez, ezáltal külpolitikai érdeklődésük és biztonságkultúrájuk erősítéséhez. A projektben négy középiskola vett részt, összesen 26x5 fős csapattal és közel ötszáz érdeklődő diákkal, tanárral.

A projektben részt vett iskolák:


  • I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – DERECSKE
  • Eötvös Lóránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium – KAPOSVÁR
  • Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola – OROSZLÁNY
  • Eötvös Lóránd Szakképző Iskola – OROSZLÁNY

Kommunikációnk kiemelt feladatának tekintettük, hogy a diákok felkészülését – a megadott tematikának megfelelően – és a felkészítő tanárok koordináló tevékenységét bőséges szakirodalommal segítsük: az e-mailben csatolt kiadványaink mellett javasoltuk a www.habe.hu honlapunkon található biztonságpolitikai dokumentumokat és egyéb anyagokat, valamint a Külügyminisztérium, a HM és a NKE honlapjait, illetve az internet lehetőségeit a tematikában található szakkifejezések felkutatását illetően.

Az ifjúsági fórumok lebonyolítása során fontos szempontként kezeltük, hogy a középiskolák – a lehetőségeknek megfelelően – időben megismerjék a rendezvény tartalmi és formai követelményeit, megkapják a felkészüléshez szükséges segítséget és a csapatok optimális összeállításával intézményesen felkészüljenek  iskolájuk jelentős eseményére, az Ifjúsági Fórum megrendezésére. Eredményességüket a diákok és tanáraik pozitív visszajelzései, valamint a foto- és video-dokumentumok igazolják.

A TIT HABE tizenhét éves tevékenységének egyik kiemelt területe – ahogy erről a pályázati anyagban is írtunk – „…a fiatalok és a nevelésükkel foglalkozó pedagógusok tájékoztatása, napjaink biztonságának és időszerű biztonságpolitikájának bemutatása, a különböző tényezők – kiemelten az EU és a NATO tevékenységének – elemzése, az ok-okozati összefüggések értelmezése.” A mostani ifjúsági fórum-sorozat méltó folytatása volt a 2009. évi NATO- és a 2011. évi EU-elnökségi országos vetélkedőknek.

Az ifjúsági fórumok programjában a felvezető/ráhangoló előadást munltimédiás vetélkedő követte, amely a NATO nemzetközi szerepvállalása mellett a biztonsági környezet sajátosságait és változásait, Magyarország nemzetközi tevékenységét, a NATO- és EU-tagságból fakadó követelmények teljesítésének jellemzőit ölelte fel. 

A győzteseknek járó serlegek mellett a résztvevők okleveleket, kiadványokat és HABE-s logós pólókat kaptak. Az iskolák könyvtáraik részére átadtuk a TIT HABE kiadványainak csomagját, középiskolánként mintegy negyvenezer forint értékben.

Felhasználva eddigi tapasztalatainkat, jártasságunkat az ilyen rendezvények szervezésében, kapcsolati hálónkat az ország egész területén, a jövőben is folytatni kívánjuk a jól bevált és nagy érdeklődésre számot tartó ifjúsági rendezvényeket, ahol az előadások, vetélkedők és fórumok mellett a fiatalok megismerkedhetnek kiadványainkkal, sokoldalú tevékenységünkkel is, általuk fogékonyabbá válhatnak az időszerű biztonsági kérdések és a nemzetközi viszonyok, s azokban Magyarország részvételi lehetőségeinek és gyakorlatának megismerése iránt, formálódhat korszerű biztonságkultúrájuk.