Biztonságpolitikai Füzetek-sorozat

Az eddig megjelent kiadványaink

 1. Dr. Endresz Ernő: Átalakuló honvédség – 1997
 2. Dr. Vámosi Zoltán: Biztonságpolitikai kihívások a XXI. század küszöbén – 1998
 3. Dr. Pirityi Sándor: Hadtudomány és biztonság – 1998
 4. Dr. Héjja István: Magyarország és az euro-atlanti csatlakozás – 1998
 5. Dr. Endresz Ernő: Az euro-atlanti integráció katonai feltételei – 1998
 6. Dr. Kuti Ferenc: A Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági szolgálatainak feladatai,működésük szabályai – 1998
 7. Dr. Pirityi Sándor: A NATO déli szárnya a 2000. év küszöbén – 1999
 8. Buru Éva: A civilkontroll szerepe a NATO-tagállamokban és Magyarországon – 1999
 9. Dr. Pirityi Sándor: Háború tanulságokkal – tanulságok kérdőjelekkel (A 2003-as iraki háború tapasztalatai) – 2003
 10. Dr. Jászay Béla-Dr.- Király László: Az új védelmi képesség gazdasági-védelemgazdasági vonatkozásai – 2003
 11. Dr. Endresz Ernő: Magyarország és a NATO-tagság (A katonai integráció másfél évtizede 1989-2003) – 2003
 12. Dr. Szigeti Lajos: Az önkéntes haderőre való áttérés kérdései Magyarországon – 2003
 13. Dr. Pirityi Sándor: Orosz sakkhúzás a Kaukázusban (A NATO-orosz viszony tanulságai) – 2008
 14. Dobolyi Alexandra: Egy új világpolitikai igazodási pont – a Sanghaji Együttműködés Szervezete – 2008

Tanulmányok és konferencia kiadványok

 1. Értékek és értékrendek az ezredforduló Magyarországán (Nyári Egyetem, Debrecen) – 1999
 2. Biztonságpolitikai megközelítések – 2000
 3. NATO-tagság, biztonság, stratégiák (Konferencia anyaga) – 2000
 4. A nemzetközi bűnözés és a közbiztonság regionális összefüggései (Regionális konferencia, Nyíregyháza) – 2001
 5. Az új világrend kihívása: terrorizmus és biztonság (Elméleti konferencia) – 2001
 6. Balkáni hadszínterek – egy magyar nézőpont (Balkan batterfields as viewed from Hungary) Nemzetközi konferencia – 2002
 7. Új kihívások a NATO előtt – 2005
 8. Biztonságpolitikai és honvédelmi ismeretek (középiskolás diákok számára) – 2006
 9. A globális biztonság dimenziói (Tudományos konferencia) – 2008
 10. Gondolatok és vélemények a biztonságunkról (A biztonságkultúra kérdései) Tudományos konferencia) – 2008
 11. Válság és biztonság (A globális pénzügyi és gazdasági válság társadalmi és biztonságpolitikai vonatkozásai – tudományos konferencia) – 2009
 12. A biztonságról – fiataloknak – 2010
 13. Integráció és biztonság (Az első magyar EU-elnökség biztonságpolitikai aspektusa). (Szerk: Dr. Vámosi Zoltán), Budapest, TIT HABE – 2011.
 14. Biztonság és biztonságkultúra - 2012