Akkreditált képzések

A képzés címe Célközönség Megjegyzés
Az EU-integráció biztonságpolitikai aspektusai
nyt. sz.: KTK VII.23.2000.
köztisztviselők A csoport minimális létszáma: 20 fő
Tervezett képzések száma: 2/év
Frissítés alatt
Az EU-integráció biztonságpolitikai aspektusa
NKÖM 26/30/53/2001.(II.21.)
kulturális szakemberek A csoport minimális létszáma: 20 fő
Tervezett képzések száma: 2/év
Frissítés alatt
Informatikai biztonsági menedzser
Azonosító szám: KSZK V/1/2008
(az LSI-vel kötött együttműködési szerződés alapján) – a közigazgatásban dolgozó informatikai szakemberek számára 30 órás tematika
Csoportlétszám: 20-40 fő
A 21. század kihívásai az oktatásban
(A biztonság időszerű pedagógiai-módszertani kérdései)
OKM-2/36/2006.
pedagógusok

csoportlétszám:
15-40 fő

Megjegyzés

Minden program harminc óra előadás és konzultáció, ill. önálló tanulás keretében kerül feldolgozásra –a megrendelő intézmény helyszínén vagy régióban.

Minden akkreditált program része az adott célcsoportok részére törvényileg előírt  kötelező továbbképzési rendszernek.

Az egyes képzési formák vegyes – központi támogatásból igényelt és költségtérítéses– finanszírozás alapján kerülnek megszervezésre.

Az Egyesület minden képzési formában biztosítja az előadókat és konzulenseket, a felkészüléshez szükséges szakirodalmat, a vizsgafeltételeket és az értékelő lapokat, ill. a tanúsítványokat, esetenként a foglalkozáshoz szükséges termet és oktatástechnikai eszközöket.

A képzési programok személyi feltételeit az Egyesület magas fokú elméleti felkészültséggel és (többségében) tudományos fokozattal, jelentős (nemzetközi és hazai) tapasztalattal és publikációval, megalapozott szakmai kompetenciával rendelkező tagjai és a meghívott külső előadók biztosítják.