Szűkítés


Kategóriák


Minden Címke 3

JEGYZŐKÖNYV A 2014. december 12-i megbeszélésről

Jelen vannak: Dr. Vámosi Zoltán korábbi elnök, Dr. Radványi Lajos, Dr. Krizbai János (NKE), Dr. Oszti Judit (NKE), Dr. Harai Dénes ideiglenesen megbízott elnök (NKE).  A létszám csak egy konstruktív megbeszélést tett lehetővé az egyesület helyzetét, fenntarthatóságát illetően. A Jelenléti ív csatolva.

Helyszín: 1101. Budapest, Hungária krt. 9-11. A-épület 5. emelet 530-as tanácsterem.

Az ideiglenes elnök rövid tájékoztatást adott a 2013-as közgyűléstől eltelt időben történtekről: folyt egy állandó elnök keresése, elkészült az új alapszabály-tervezet, rendeztük a honlap fenntartását. Beszélt a Dr. Tóth Tímea ügyész asszony 2014. augusztus 27. napján kelt leveléről (TC.4572/2014/1-II.), valamint az adott válaszokról, és a szükséges feladatokról. Felvetette egy határozat-tervezet formájában, amit kiosztott (csatolva) az egyesület megszüntetésének lehetőségét is. Bejelentette, hogy a felügyelő bizottság két tagja, kérte  felmentését: Dr. Bódi Stefánia, valamint Dr. Zádeczky Ibolya.


A hozzászólók ezzel kapcsolatban fejtették ki véleményüket:

Dr. Harai Dénes bevezetőjében jelezte, hogy paradox a helyzet, mert a nagy egyetemek biztonságpolitikai intézetei (pld. Pécs, Szeged) is ontják a szakértőket, de ugyanakkor az érdektelenség e terület iránt jelentősen nőtt az elmúlt években. Az egyetemi oktatásban a szaktárgyak iránt is csökkenő az érdeklődés, ugyanakkor csökkent a hallgatók egy részéneki publikációs igénye, lehetősége is. Érdemi, konkrét lépéseket kell tenni, amennyiben a fent maradás mellett döntünk: segíthetjük a hallgatók TDK munkáját, amelynek hatására nőhet a fiatalok közül a taglétszám; az egyetemünk (NKE) profilját adó közszolgálat témakörére is programokat kell építeni; fontos komplex terület maradhat a katasztrófa-védelem.

Dr. Vámosi Zoltán az egyesület korábbi elnöke elmondta, hogy lehetőséget kell keresni az egyesület fenntartására, hangsúlyozta, hogy a további működés mellett van, építhetünk a korábbi tapasztalatokra, eredményekre. Felvetette az egyesület nevének változtatását, korszerűsítését is, amennyiben szükséges. Megemlítette az együttműködési megállapodást az egyetem jogelődjével.

Dr. Radványi Lajos is megerősítette az egyesület fenntartásának szükségességét, úgy vélte, hogy a további munka alapját a fiatalok képezhetik, itt utalt Bognár Balázs egyesületi tagunkra, aki fiatalokat maga köré gyűjtve, új koncepció alapján, finanszírozókat keresve, újból indíthatja az egyesületet működését. Esetleg célszerű a „biztonságtudományból” kiindulni, bár nincsenek olyan neves szakértők, akik egyesületünk tagjaiként növelhetnék a  vonzerőt. Vállalta az új koncepcióba való bedolgozást, és a résztvevők között a koordinációt.

Dr. Krizbai János kiemelte, hogy át kell gondolni és jól megválasztani az új célcsoportokat, akikhez üzeneteit el akarja juttatni az egyesület, a korábbi koncepció a „biztonságtudomány” önmagában, már nem alkalmas szélesebb érdeklődés kiváltására. (Dr. Harai Dénes kérte a közreműködését a koncepció kialakításában.)


Dr. Oszti Judit hozzászólásában szintén úgy vélte, hogy célszerű fenntartani az egyesületet, de változtatások szükségesek. Megemlítette a honlapot (www.habe.hu), amelyen már publikációs lehetőség is van az egyesülethez csatlakozni kívánóknak is.


A megbeszéléshez telefonon kapcsolódott az egyesület tagja: Dr. Bognár Balázs is /Mobil: 06 (20) 2511560; időpont: 14.08), aki Dr. Harai Dénesnek elmondta, hogy az egyesület fenntartását támogatja. Az ideiglenes elnök kérte, hogy 2015. január elején találkozzanak, mert a további lépésekről szükséges konzultálni. 


Az ügyvezető elnök összefoglalója:

A jelenlévők az egyesület további fenntartása, működtetése mellett foglaltak állást. A program új irányai lehetnek: az államtudomány, a közszolgálat; a katasztrófa-védelem; az egyetemi TDK segítése; a hallgatóknak (a doktori hallgatóknak is), előadási lehetőség biztosítása; aktuális témakörökben fórumok, konferenciák szervezése; az új tudományos eredmények közvetítése. A programok fő célcsoportja lehet: a fiatalság (középiskolai, egyetemi valamint doktori hallgatók), de a biztonság kérdései iránt érdeklődő más korosztályok előtt is nyitva az egyesület.


Az OTP-nél meg kell erősíteni az egyesület számlájának fenntartását, (mert a bank lassan magától is megszünteti, ha huzamos időn keresztül nincs pénzmozgás), e feladatra Dr. Bognár Balázst kéri fel az ideiglenes elnök, aki rendelkezik hozzáféréssel. Új szponzorok keresése szükséges.


Az egyesület székhelye az egyetemre kerül, ezzel kiegészítik a jelenlegi alapszabályt. A megbeszélés eredményeként a honlapon közzéteszik az egyesület központjának áthelyezését Dr. Harai Dénes tanári irodájába (címe: 1101. Budapest, Hungária krt. 9-11. A-épület 3. emelet 342-es iroda.) Ezzel kiegészítik az alapszabályt, amelyről tájékoztatják a Fővárosi Törvényszéket. Dr. Vámosi Zoltán vállalta, hogy eljár a korábbi székhelyen a kiadványok (1400 darab) további tárolása tekintetében.

2015 márciusában vagy áprilisában egy nagy létszámú közgyűlést tart az egyesület, amelyen megválasztja az új elnökséget, elfogadja az új alapszabályt valamint egy vonzó programot.


Az ügyvezető elnök az összefoglalóhoz hozzátette, hogy a megbeszélés eredményéről a jegyzőkönyv megküldésével, tájékoztatja Dr. Tóth Tímea ügyész asszonyt.


Budapest, 2014. december 12-én.


Dr. Harai Dénes sk.

 ideiglenes elnök

Cimkék: hírek, 2014