Bemutatkozunk

A TIT Hadtudományi és Biztonságpolitikai Közhasznú Egyesület (TIT HABE) 1996-ban alakult országos szakmai szervezet, amely fontos szerepet kíván betölteni a közvélemény hiteles tájékoztatásában és felkészítésében az ország jövőjével, kül- és biztonságpolitikájával, az euro-atlanti integrációval, az információs társadalom biztonságával, valamint a hadsereg és a rendvédelmi szervek átalakulásával és társadalmi kapcsolatával, a honvédelmi tudat és a biztonságkultúra erősítésével összefüggő kérdésekben.

A biztonságpolitikai szakértők által kezdeményezett szakmai egyesület tevékenysége három pillérre épül: a tudományos kutatásra, az oktatásra-képzésre és a tudományos ismeretterjesztésre. A TIT HABE mindhárom területen széles körű együttműködésre törekszik a szakmai műhelyekkel, a felnőttoktatási intézményekkel, az egyén és a társadalom biztonsága szempontjából fontos állami és társadalmi, valamint civil szervezetekkel.

Az Egyesület működésének alapelvei az alábbiakban foglalhatók össze:

a biztonságot olyan komplex társadalmi kategóriaként értelmezi, amely  – a katonai tényező mellett magában foglalja az egyre fontosabb szerepet betöltő gazdasági-szociális, társadalmi, politikai-diplomáciai, ökológiai-környezeti, informatikai, közbiztonsági és emberi jogi elemeket, a biztonság nem katonai dimenzióit;

ezért tevékenységében integrálja ezen területek szakértőit és képviseli a biztonság sajátos szempontjait;

felismerve a vidéken élők esélyegyenlőtlenségét az információhoz jutás területén, – különösen a biztonság és a hadtudomány témakörében – munkájának döntő részét a vidéki közvélemény különböző lakosság-csoportja körében végzi.

Tagságának összetétele sokszínű, ötvözi a különböző biztonságtudományi területek képviselőit, tagjainak közel kétharmada tudományos fokozattal rendelkezik. Egyre több fiatal kapcsolódik be az Egyesület munkájába, a 2004-ben alakult TIT HABE Ifjúsági Tagozat tevékenységébe.

Mint regisztrált felnőttoktatási intézmény több akkreditált programmal rendelkezik a köztisztviselők, a közművelődési szakemberek és az önkormányzatok kötelező továbbképzési rendszerében.

Fontosabb rendezvényeink:

  • Hazai és nemzetközi tudományos ill. szakértői konferenciák
  • Nyári és regionális egyetemek
  • Speciálkollégiumi kurzusok
  • Lakossági fórumok, előadássorozatok
  • Ifjúsági pályázatok és táborozások
  • Továbbképzések és egyetemi előkészítő tanfolyamok
  • Ifjúsági fórumok és vetélkedők

Oktató és tájékoztató munkánkban jelentős szerepet tölt be a Biztonságpolitikai Füzetek sorozat, amelynek kiadványai egy-egy fontos témát, különszámai pedig konferenciák, nyári/regionális egyetemek szerkesztett anyagát dolgozzák fel.